(En) Hi, my name is Peter Juhás,


Who i am?
My name is Peter, i am originaly from Presov, from Slovakia, in Europe, on the Earth. I am human that decided to live the life i like and do just what i really want to do.

School?
1996 – 2000 - Electrotechnical high school in Prešov - Technical and Information Services
2000 – 2005 - University of Prešov in Prešov - Technology and Digital Competences (Teacher)

Work experience?
06/2005 - 08/2008 - Graphisc designer, Photographer, HW / SW admin in local advertising lists "Golden".
09/2008 - 05/2013 - Creative Graphics designer in advertising company Affair Advertising in Prague, mostly for clients HASBRO (Transformers, My Little pony, Hasbro games), ALNAMURA (Pringles, Big Shock, Mr. Brown) REMY COINTREAU (MACALLAN WHISKEY)
05/2013 - NOW - FREELANCE DESIGNER. In this time i created the most of my favorite artworks.

What can i do for you? Everything ;)
- LOGO
- WEBSITE
- CORPORATE IDENTIDY, VISUALS, IDEAS, BUSINESS CARDS...
- PHOTO REPORT
- LYRICS, SONG OR JINGLE
- PAINTING to your wall or to your rezidence
- KOMIKS

What else?

- I wrote a book about my advantures on trip to Netherland (In slovak)
- I make t-shirt designs
- I like to sing
- I am founder of global supporting project from a street WWW.MYSTICKERWALL.COM
- I am co-owner of e-shop WWW.MADEINHOME.CZ

PC Skills! I work on Windows platform but i am adaptable to mac in short time!
Software (expert): Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, Corel, In Design, MS Office, ...
Online: Wordpress
Web languages: HTML, CSS

Languages: Slovak, Czech, English - Fluently, German - reading

Soo, welcome in my world.

Contact: u.hazart@gmail.com
Write me something: Here
Facebook: www.facebook.com/juhasart

(Sk) Ahoj, volám sa Peter JuhásOdkiaľ pochádzam?
Som z Prešova na Slovensku no aktuálne žijem v Prahe, v Českej republike.

Školy?
1996 – 2000 - SPŠ Elektrotechnická - Techincké a informatické služby (maturita)
2000 – 2005 - Prešovská univerzita v Prešove - Učiteľský dvojodbor - Fyzika a Techológie a digitálne kompetencie

Pracovné skúsenosti?
06/2005 - 08/2008 - Grafik, fotograf, správca HW a SW v lokálnych inzertných novinách "Golden" v Prešove.
09/2008 - 05/2013 - Kreatívny grafik v Pražskej reklamnej agentúre Affair Advertising, prevažne pre klientov HASBRO (Transformers, My little pony, Hasbro hry ...) ALNAMURA (Pringles, Big Shock, Mr. Brown) REMY COINTREAU (MACALLAN WHISKEY)
05/2013 - Doteraz - Dizajner na voľnej nohe. V tomto čase som vytvoril svoje najlepšie diela.

Čo pre vás dokážem urobiť? Všetko ;)
- LOGO
- WEBSITE
- KORPORÁTNU IDENTITU, VIZUÁLY, NÁPADY, aj VIZITKY...
- FOTO REPORTY
- TEXTY, PIESNE, ZVUČKY
- MAĽBU na stenu aj do rámu
- KOMIKS

Čo ďalej?

- Napísal a nahovoril som knihu o mojich dobrodružstvách na ceste stopom do Holandska (v slovenčine)
- Robím návrhy na tričká
- Rád spievam
- Som zakladateľom svetoveho projektu na podporu z ulice WWW.MYSTICKERWALL.COM
- Som spolumajiteľom e-shopu s kabelkami a tričkami WWW.MADEINHOME.CZ

PC zručnosti! Pracujem na platforme Windows ale som rýchlo adaptovateľný podľa potreby!
Software (expert): Photoshop, Illustrator, Flash, Dreamweaver, Corel, In Design, MS Office, ...
Online: Wordpress
Webové jazyky: HTML, CSS

Jazyky: Slovenčina, Čeština, Angličtina - plynulo, Nemčina - písmom

Takže vitajte v mojom svete.

Kontakt: u.hazart@gmail.com
Napísať mi môžete aj: tu
Facebook: www.facebook.com/juhasart